Sunday, 13 April 2014

Pejabat Dearah

SOP & KPI (Pejabat Daerah):
PENGURUSAN DI PEJABAT TANAH (Selangor) adalah dalam takuk lama, yang mana proses permohonan bertahun-tahun lamanya.

Minta kaji semula SOP & KPI Pegawai Daerah seluruh SELANGOR.